Ben ik hooggevoelig?

Deze vragenlijst werd samengesteld door de Amerikaanse psychotherapeute Elaine N. Aron. Het is Aaron die begin jaren '90 ven de vorige eeuw hoogsensitiviteit op de kaart zette.
Als je meer dan veertien vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je waarschijnlijk hoogsensitief.
Als je slechts één of twee vragen met ‘waar’ hebt beantwoord, maar ze zijn wel uitzonderlijk waar voor jou, ben je wellicht ook hoogsensitief.

Ja, ik ben hooggevoelig

Zoals sommige mensen meer begaafd zijn dan gemiddeld, zo zijn er ook mensen die veel gevoeliger zijn dan gemiddeld.                                 

We noemen deze personen hooggevoelige of hoogsensitieve personen.
Hoogsensitiviteit is geen ziekte of aandoening, maar een reeks kennmerken. Mooie en nuttige kenmerken die heel lastig kunnen worden, als je er niet kan mee omgaan.

Volgens Elaine Aron zou ongeveer 20% van de bevolking hoogsensitief zijn. Het spreekt voor zich dat de meeste hsp'ers (hoogsensitieve personen) niet eens weten dat ze hoogsensitief zijn.
Hoogsensitiviteit wordt dan een probleem als het niet wordt herkend en als er niet op de gepaste manier wordt mee omgegaan.

Gevoeligheid waar niet juist wordt mee omgegaan, kan zich op verschillende manieren manifesteren.
Er zijn de hoogsensitieve personen waarvan je helemaal niet zou denken dat ze gevoelig zijn: deze hsp'ers hebben geleerd hun gevoel te camoufleren of zelfs helemaal uit te schakelen. Dit zijn de hsp'ers die zichzelf continu verschuilen of wegstoppen in 'een bunker'. Ze zijn niet meer toegankelijk en in wezen erg eenzaam.

Dan zijn er de hsp'ers die overspoeld worden door emoties en het gevoel hebben constant op een rollercoaster van emoties te zitten. Een rollercoaster, waarvan ze aan en uit-knop niet meer weten te vinden.

Dan zijn er ook de hsp'ers die doen alsof ze niet gevoelig zijn, die hun gevoel en emoties proberen te onderdrukken, in de hoop te worden zoals de ander en door de ander geaccepteerd te worden. Dit zijn de hsp'ers met een heel groot aanpassingsvermogen, die geleerd hebben sterk te zijn, te pleasen en die eigenlijk voortdurend in 'overlevingsmodus' leven en daardoor het contact met hun eigen kern helemaal kwijt zijn.

Niet op een gepaste manier omgaan met je hooggevoeligheid heeft ook tal van gevolgen op het fysieke vlak. Zo zijn hsp'ers vatbaarder voor o.a. burn out, depressie, CVS en fybromyalgie.

Coaching en begeleiding bij hoogsensitiviteit     

Leren omgaan met jouw hoogsensitiviteit is zeer belangrijk, in de eerste plaats voor jezelf en ook voor je omgeving. Hoogsensitiviteit hoeft helemaal geen last te blijven, er zijn heel wat hsp'ers die, eens ze met hun hooggevoeligheid weten om te gaan, heel gelukkig en succesvol door het leven gaan.

Iedere hsp'er is uniek dus iedere hsp'er ervaart zijn gevoeligheden op zijn/haar eigen manier.
Daarom zal Petra in de begeleiding kijken waar juist jouw gevoeligheden liggen: op het fysieke, emotionele, mentale of energetische vlak. Er wordt ook gekeken naar wat je precies als last ervaart, wat je valkuilen zijn en wat je er allemaal kan aan doen om in je eigen kracht te komen en te blijven.

Petra verstaat als geen ander de kunst om de kwaliteiten die ook onlosmakelijk met jouw hoogsensitiviteit verbonden zijn, te zien en te benoemen. Ze leert jou, indien je dat wenst, hoe je met je eigen unieke kwaliteiten aan de slag kan.
Hoogsensitiviteit wordt dan een gave, een manier van leven die bij jou past.

 

De vlinder telt geen maanden, maar momenten. En hij heeft tijd genoeg.

Tagore