Traumatherapie

Mensen die al een hele tijd begeleid worden door een psycholoog, psychiater of psychotherapeut, zullen kunnen bevestigen dat de gewone gesprektherapie na verloop van tijd niet meer werkt. Het kan zijn dat je ondertussen zoveel hebt geprobeerd dat niks nog lijkt te helpen, of dat je zoveel hebt gepraat maar dat de gewenste verandering uitblijft. Oorzaak hiervoor is eenvoudigweg te vinden in je lichaam zelf. Je kan met je hoofd alles weten, ja zelfs alles begrijpen over jezelf en toch merken dat er weinig of niks verandert in jouw leven. Telkens opnieuw loop je tegen dezelfde problemen aan, of blijf je vastzitten in die oude, gekende patronen.

Jouw hoofd mag het dan wel weten, daarom 'weet' jouw lichaam het nog niet.
Ons lichaam heeft een geheel eigen wijsheid, manier van reageren en manier van functioneren.
Als niks nog helpt, loop je tegen iets aan wat in je lichaam/in je cellen is opgeslagen en dat verander je niet via gesprek. Hiervoor is traumatherapie nodig. Petra bedoelt hiermee een therapie die het lichaam aanspreekt, niet je geest, niet je weten en niet je verstand. Emoties kunnen vrijkomen, maar die zijn op dat moment bijkomstig. Loskomen van oude patronen en jouw lichaam een nieuw patroon aanleren, daar draait voor Petra traumatherapie rond.

Traumatherapie op zich werkt vaak verrassend eenvoudig. Ons lichaam zit niet zo heel ingewikkeld in elkaar. Onze mind maakt vaak alles onnodig ingewikkeld. Een lichaam heeft geen behoefte aan veel uitleg of aan moeilijke woorden. Een simpele stap in de juiste richting is vaak genoeg. Jouw lichaam zelf geeft aan wat er precies voor jouw healing nodig is. Petra ‘vertaalt’ en begeleidt.

Wat precies als trauma kan gezien worden, is vrij ruim.
Trauma ontstaat in situaties waarin je basisveiligheid werd ontnomen, situaties die naar aanvoelen van je lichaam dus levensbedreigend waren. Trauma ontstaat in situaties waarin er met je grenzen geen enkele rekening werd gehouden.

Als lichamelijke reactie op trauma, kennen we de fight, freeze, flight en follow.
Fight: als reactie op trauma, ga je in de vechtmodus. Zoals een prooi van een leeuw zich als een gek, gaat verdedigen bij een aanval. Zo gaan wij ons als een gek verdedigen, als iets het oorspronkelijk trauma triggert. Onze vechtreactie is vaak niet in verhouding tot wat er gezegd of gedaan is. Iets heel oud is wakker gemaakt en de enige reactie die ons lichaam hierop kent, is vechten. Jezelf bewust worden van een fight, wanneer deze eigenlijk niet nodig is, of buiten proportie is, is een belangrijke stap.

Freeze: als reactie op trauma, ga je bevriezen. Je kan niet meer bewegen of je staat met stomheid geslagen en je kan niets meer zeggen. Zoals een prooi doet alsof ze dood is, om niet gedood te worden. Ons lichaam heeft in de oorspronkelijke situatie geleerd om niet te reageren.

Flight: als reactie op trauma, ga je dissociëren, je gaat uit je lijf. Voor sommigen is het verleden of wat ze meemaakten dermate traumatisch dat ze in een permanente toestand van flight zijn. Aarden lukt niet meer. In je lijf aanwezig zijn, is in het verleden door jouw lijf als te onveilig ervaren.

Follow: als reactie op trauma, ga je de ander naar de mond praten, doen wat je van de ander denkt dat die van jou verlangt. Zo erg dat je jezelf verliest. Je neigt naar onderdanigheid.

Heel veel trauma ontstaat in onze kindertijd. Een voorbeeld. Je hebt ouders die erg gericht zijn op presteren en 'doen'. Omdat je als kind afhankelijk bent van de liefde van je ouders om te overleven, ga je dus presteren. Zo denk je verzekerd te zijn van de nodige ouderliefde en dus van overleving. Alleen blijkt het nooit genoeg te zijn: je ouders zijn nooit tevreden, wat of hoe goed je ook presteert. In plaats van te leren voelen wat je lichaam echt nodig heeft, namelijk respect voor je grenzen en voor je eigenheid, kom je in je hoofd terecht. Je bent nu de hele tijd bezig met presteren. Altijd maar meer en meer. Zelfs als dit presteren lukt, blijf je een continue onrust ervaren: je bent vergeten wat je lichaam echt nodig heeft. 

Trauma detecteren en healen, jouw lichaam lezen en vertalen wat het nodig heeft, vraagt een zeer hoge fijngevoeligheid. Mede door haar hooggevoeligheid is Petra gespecialiseerd in traumatherapie.
Onderstaand een aantal voorbeelden van mogelijke trauma's:

 

De gekende lichamelijke reacties op trauma zijn fight, freeze, flight en follow. Patronen die ten gevolge van traumatische ervaringen ontstaan zijn controle, perfectionisme, pleasen, jezelf opofferen, emotioneel onvolwassen reageren, teveel verantwoordelijkheid nemen of net geen verantwoordelijkheid nemen, jouw hart op slot zetten, niemand meer vertrouwen, een façade opzetten, voortdurend een rol spelen, opgeblazen ego of net jezelf te klein maken/houden, jezelf niet zichtbaar durven maken, beneden je niveau presteren, alles is de schuld van de ander, betweterigheid, teveel en te goed willen doen/zijn, minderwaardigheidsgevoelens of net jezelf overschatten, liegen, in ontkenning leven, alles mooi praten, de realiteit als te negatief of net als te positief zien, maar moeilijk kunnen aarden, je plek niet vinden, continu onrust ervaren etc.. Deze patronen dienen om te overleven. Ze zorgen ervoor dat je de pijn van het oorspronkelijke trauma niet hoeft te voelen. Helaas blijft het wel een leven in 'overleefmodus'. Overleven dus en niet leven. Herken je één van deze patronen bij jezelf, mag je ervan uitgaan dat er bewust of onbewust trauma onder zit. Petra begeleidt jou graag om hiernaar te kijken. Om het te healen en van overleven naar leven te evolueren.

Heb je vragen, neem gerust contact op met Petra, ze kijkt samen met jou of traumatherapie voor jou zinvol is.

 

Jouw enige doel in het leven is om tot volle bloei te komen en te worden wie je in potentie bent.

Karl Jaspers