Individuele therapie

De basis van waaruit Petra werkt, is systemisch werk en familieopstellingen volgens Bert Hellinger.
Haar aanpak is dus fenomenologisch en vooral gebaseerd op systeemdenken.

In de therapie wordt steeds een mentaal kader voorzien. Dat betekent dat je voldoende uitleg krijgt aangereikt. Daarnaast worden nieuwe houdingen en nieuw gedrag ook ervaren. Je gaat dus niet alleen begrijpen wat de therapie met je doet, je gaat het ook voelen en ervaren.
Enkel dan is er volgens Petra blijvende verandering mogelijk. Je kan wel iets begrijpen, maar als je het niet voelt, herval je sowieso in oude patronen. Je krijgt dus heel wat inzichten mee (mentaal niveau) en tegelijk voel je dat de therapie iets verandert in je reacties op gebeurtenissen en houdingen naar anderen of situaties (fysiek niveau).
Enkel wat er op fysiek niveau veranderd is, is blijvend. Petra besteedt ook voldoende aandacht aan het emotionele niveau en uiteraard staan al deze niveaus met elkaar in verbinding en beïnvloeden ze elkaar continu.

Fenomenologisch betekent dat Petra het proces volgt, waarbinnen een probleem zich ontvouwt en het resultaat zich aandient. Er is steeds een focus, een richting waarin gewerkt wordt, maar Petra houdt hierbij niet vast aan vaste structuren. Het proces is voor elke cliënt uniek.

Je kan bij Petra terecht voor de volgende thema's:

                                                                                                                                

Petra is gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en de hieraan gerelateerde problemen

Zie verder hooggevoeligheid


Wie is rijk? Hij die tevreden is met zijn lot.

De Talmoed